• Pretoria Militere Bisley Klub F-TR

  • Bloemfontein Militere Bisley Klub

    Hamilton TR 3rd

  • PRC

    Hamilton TR 2nd

  • Sishen

    Hamilton TR 1st